• teaser00
 • tease02
 • tease1
 • teaser14
search car rc00
time car11

new

 • 1
  ตัวชี้วัดประเทศไทย
  พ.ศ. 2562
 • 2
  ตัวชี้วัดประเทศไทย
  พ.ศ. 2561
 • 3
  ตัวชี้วัดประเทศไทย
  พ.ศ. 2560
 • 4
  เครื่องชี้ภาวะสังคม
  พ.ศ. 2562
 • 5
  ประชากรสูงอายุ
  พ.ศ. 2560
 • 6
  การพัฒนาที่ยั่งยืน
  พ.ศ. 2562
 • 7
  ชี้วัดไทยและอาเซียน
  2562
 • 8
  สุขภาพคนไทย
  2561
 • 9
  สุขภาพคนไทย
  2562
 • 10
  ทศวรรษ
  ดัชนีสุขภาพคนไทย
 • 11
  public health
  2007-2017
 • 12
  World Health
  Statistics 2018

หมายเหตุ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลดังต่อไปนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, World Health Organization  

เพิ่มเติม>>

headline RC1e book rc


headline RC2E book rc3


lettersletter1

headline ej

แนะนำ...วารสาร
e-journal ที่น่าสนใจ
รวมรายชื่อวารสาร e-journals
journal rpu1 E Journals2

headline databases

แนะนำฐานข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจ

ฐานข้อมูล Open Textbook Library new

Open-textbook

 

 


ทางลัดสู่ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย

รวม...แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
nesdb1
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)new
TER
คลังข้อมูลจุฬาฯ (CUIR)
cuir
ห้องสมุดงานวิจัยสาธารณะ (EXPLORE) exp

ฐานข้อมูล ThaiLIS
logo-thailis

คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
tnrr
ฐานข้อมูลงานวิจัย TDRI
tdri2
ฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัย วิชาการ (สกว.)
logo trf b.gif

ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (BIODATA)
logo-biodata

ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
logo-vec
ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
logo-TCI
คลังข้อมูลความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
logo-health

ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย
logo-K

ฐานข้อมูลบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
logo-BOI
ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
yutitum
ฐานข้อมูล A to Z World Business
A-Z

Links เพิ่มเติม : ฐานข้อมูลงานวิจัย / ฐานข้อมูลที่น่าสนใจ / ฐานข้อมูลอื่นๆ / ฐานข้อมูลที่บอกรับ / คู่มือการใช้ฐานข้อมูล / เอกสารแนะนำฐานข้อมูล

 

 

 

headline E-Newspaper

 

 • Thairat
  ไทยรัฐ
 • Dailynew
  เดลินิวส์
 • Thaipost
  ไทยโพสต์
 • Matichon
  มติชน
 • Komchadluek
  คมชัดลึก
 • MGRonline
  ผู้จัดการ
 • Kaosod
  ข่าวสด
 • Bangkokbiznews
  กรุงเทพธุรกิจ
 • Timemagazine
  Time Magazine
 • Thenation
  The Nations

หนังสือมาใหม่ ใหม่

 • 1
  ถ้าไอน์สไตน์เป็นฉัน
  จะแก้ปัญหานี้อย่างไร
 • 2
  จุดอ่อนของมนุษย์
  จากเดล ดาร์เนกี
 • 3
  การคบเพื่อน
  แบบเดล คาร์เนกี
 • 4
  มหันตภัยโลกร้อน
  กับความจริงที่ไม่มีใครพูด
 • 5
  วุฒิภาวะของความเป็นครู
 • 6
  สุขภาพจิตดี
  มีสุขทั้งครอบครัว
 • 7
  ครัวคุณต๋อย...
  20 จังหวัดภาคกลาง
 • 8
  แบรนด์ดังๆ
  เขาตั้งราคาสินค้า...
 • 9
  การตลาด
  แบบแรงดึงดูด
 • 10
  การประยุกต์โปรแกรม
  สำเร็จรูปทางการบัญชี
 • 11
  ระบบบัญชี
 • 12
  การบัญชีนิติวิทยา
 • 13
  จิตวิทยาการรู้คิด
 • 14
  การพัฒนาบุคลิกภาพ
  สำหรับผู้ให้บริการ...
 • 15
  สถิติสำหรับการวิจัย
  และเทคนิคการใช้ SPSS
 • 16
  หลักเศรษฐศาสตร์
 • 17
  ตัดต่อภาพยนตร์
  ใส่เอฟเฟค
 • 18
  สร้างเว็บไซต์
  แบบResponsive
 • 19
  การคิดเชิงระบบ
  และความคิดสร้างสรรค์
 • 20
  การบริหาร
  งานเชิงกลยุทธ์...

เพิ่มเติม >>


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ฉบับที่ 27

การเยี่ยมชมห้องสมุด

ฉบับที่ 26

บอร์ดนิทรรศการ

ทำหน้าที่ 25

แนะนำการใช้ห้องสมุดแก่นิสิต

ที่ 23

บอร์ดอ่าน e-books ด้วย QR Code

ทำหน้าที่ 24

ลงนาม MOU- อักขราวิสุทธิ์

ฉบับที่ 21

มุมจีน

ตอนที่ 20

บอร์ดนิทรรศการที่ศูนย์หลัก (นนทบุรี)

ตอนที่ 19

เพิ่มเติม >>