• teaser00
 • tease02
 • tease1
 • teaser14

                                                     

 

headline lrpusearch car rc00


 

          headline uni

            search uni 03

search car rc2 

new

 • 1
  จำนวนราษฎร
  2562
 • 2
  คาดการณ์ประชากร
  2553-2583
 • 3
  วิเคราะห์
  ความยากจน
 • 4
  ความยากจน
  และความเหลื่อมล้ำ
 • 5
  ดัชนีความก้าวหน้า
  2562
 • 6
  การเปลี่ยนแปลง
  โครงสร้างประชากร
 • 7
  The Human
  COVID-19
 • 8
  The Economy
  COVID-19
 • 9
  Economic
  COVID-19
 • 10
  World Social
  2020
 • 11
  World Economic
  (WESP) 2020
 • 12
  2020 World
  Report

หมายเหตุ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูล ดังต่อไปนี้ World Bank Group, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย  

เพิ่มเติม>>

headline RC1e book rc


headline RC2E book rc3


lettersletter1

headline ej

แนะนำ...วารสาร
e-journal ที่น่าสนใจ
รวมรายชื่อวารสาร e-journals
journal rpu1 E Journals2

headline databases

แนะนำฐานข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจ

31 ฐานข้อมูล ในคลังข้อมูลเฉพาะทางด้านมานุษยวิทยา new

31ฐาน

 

 


ทางลัดสู่ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย

รวม...แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
nesdb1
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)new
TER
คลังข้อมูลจุฬาฯ (CUIR)
cuir
ห้องสมุดงานวิจัยสาธารณะ (EXPLORE) exp

ฐานข้อมูล ThaiLIS
logo-thailis

คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
tnrr
ฐานข้อมูลงานวิจัย TDRI
tdri2
ฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัย วิชาการ (สกว.)
logo trf b.gif

ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (BIODATA)
logo-biodata

ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
logo-vec
ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
logo-TCI
คลังข้อมูลความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
logo-health

ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย
logo-K

ฐานข้อมูลบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
logo-BOI
ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
yutitum
ฐานข้อมูล A to Z World Business
A-Z

Links เพิ่มเติม : ฐานข้อมูลงานวิจัย / ฐานข้อมูลที่น่าสนใจ / ฐานข้อมูลอื่นๆ / ฐานข้อมูลที่บอกรับ / คู่มือการใช้ฐานข้อมูล / เอกสารแนะนำฐานข้อมูล

 

 

 

headline E-Newspaper

 

 • Thairat
  ไทยรัฐ
 • Dailynew
  เดลินิวส์
 • Thaipost
  ไทยโพสต์
 • Matichon
  มติชน
 • Komchadluek
  คมชัดลึก
 • MGRonline
  ผู้จัดการ
 • Kaosod
  ข่าวสด
 • Bangkokbiznews
  กรุงเทพธุรกิจ
 • Timemagazine
  Time Magazine
 • Thenation
  The Nations

หนังสือมาใหม่ ใหม่

 • 1
  นัยไนวรรณกรรม
 • 2
  มรรยาทไทย
  มรรยาทสังคม
 • 3
  บรรณานุกรม
  หอสมุดแห่งชาติ
 • 4
  The Arts
  of Using Worlds
 • 5
  ระบบคำภาษาไทย
 • 6
  The Frame
  ชนะตั้งแต่ความคิด
 • 7
  คิดจะเป็นผู้นำ
  ต้องกล้าในสิ่งที่ทำ
 • 8
  ความสำเร็จ
  ดีใจได้วันเดียว
 • 9
  เพราะแบบนี้
  ลูกค้าถึงกลับมา
 • 10
  ศาสตร์การเรียน
  โน้มน้าวใจทุกคน
 • 11
  ตั้งเป้าชัดวัดผล
  ด้วย OKRs
 • 12
  รวมธุรกิจ
  ส่งออกออนไลน์
 • 13
  ทุกสิ่งเริ่มต้น
  ด้วยไอเดีย
 • 14
  SHOE DOG
  ผู้กำเนินไนท์กี้
 • 15
  ไวรัสอาวุธลับจักรวาล
 • 16
  อดอาหาร
  สัปดาห์ละ 1 วัน
 • 17
  กฎหมายแรงงาน
  2563
 • 18
  เทศกาล ศิลปวัฒนธรรม
  ประเพณี ทั่วไทย
 • 19
  คิด เห็น เป็นภาพ
 • 20
  คู่มือการสอน
  ภาษาไทยต่างชาติ

เพิ่มเติม >>


การรับตรวจประเมิน COVID-19

               act 29

มาตรการป้องกัน COVID-19

               act 28

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ฉบับที่ 27

การเยี่ยมชมห้องสมุด

ฉบับที่ 26

บอร์ดนิทรรศการ

ทำหน้าที่ 25

แนะนำการใช้ห้องสมุดแก่นิสิต

ที่ 23

บอร์ดอ่าน e-books ด้วย QR Code

ทำหน้าที่ 24

ลงนาม MOU- อักขราวิสุทธิ์

ฉบับที่ 21

มุมจีน

ตอนที่ 20

บอร์ดนิทรรศการที่ศูนย์หลัก (นนทบุรี)

ตอนที่ 19

เพิ่มเติม >>